DİYABET HASTALIĞI GÖZÜMÜZÜ NASIL ETKİLER?

Diyabet hastalığı aslında gözümüzün tüm yapılarını etkileyebilir ancak en ciddi yan etkilerini retina tabakasında görmekteyiz.
Retina tabakası gözümüzün arka kısmında yer alan ve beyine görme siniri yoluyla iletilen görüntünün oluşturulmasını sağlayan tabakadır.1 Maküla ise görme işlevinden ve görme kalitesinden başlıca sorumlu retina bölgesidir. Diyabetli hastalardaki kontrolsüz kan şekeri, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği gibi başlıca problemler retinada diyabetik retinopati oluşmasınaoluşmasını ve maküla bölgesinde de diyabetik maküler ödem oluşmasına neden olur.2,3,4

SONUÇLARI NELERDİR?

Diyabetik retinopatiye bağlı birçok nedenle ciddi görme kayıpları yaşanabilir.5,6 Bu nedenlerden en sık görüleni de diyabetik maküler ödemdir.6,7 Bugün Dünya’da yaklaşık 463 milyon insanın diyabetli olduğu tahmin ediliyor.8 Neredeyse 14 diyabetli kişiden 1'inde diyabetik maküler ödem vardır4 ve dünya çapında 28 milyondan fazla insan diyabetik maküler ödem ile yaşamaktadır.8
Diyabetik maküler ödem, retinanın merkezi bölgesi olan makülanın ödeme bağlı şişmesi ile karakterizedir.10 Bu durumaBuna diyabetik retinopati nedeniyle oluşan kan damarı hasarı ve retinaya sıvı sızıntısınasızıntısı neden olur ve kronik ödem sonuçta görme kaybına yol açabilir.2,11
Diyabetik maküler ödem oluşumunda göz içinde birtakım mekanizmalar gerçekleşmektedir. Yüksek kan şekeri seviyeleri sonucu oluşan birçok inflamatuar aracılar salgılanmaktadır ve bunlardan birinin de vasküler endotelyal büyüme faktörü (vegf) olduğu bilinmektedir. 3,7,12 Yani diyabetik maküler ödem gelişimindeki inflamatuar mekanizmalar maküla bölgesindeki damardan sıvı sızıp makülanın ödemlenmesine neden olmaktadır.13
Diyabetik maküler ödemin belirtileri arasında bulanık veya dalgalı görme, merkezi görmede azalma ve görmenin zamanla kötüleşmesi yer alır.10,12,14

DİYABETLİ HASTALAR DİYABETİK RETİNOPATİ ve DİYABETİK MAKÜLER ÖDEM NEDENİYLE NELERLE KARŞI KARŞIYA KALMAKTADIR?

Diyabetik maküler ödem ve görme kaybı hastaların hayat kalitelerini etkilemektedir.15,16
1. Diyabetik maküler ödemli hastalar yaşadıkları görsel problemler ve tedavi süreci nedeniyle anksiyete, depresyon gibi psikolojik problemler yaşarlar.17
2. Görme kaybı kişinin bağımsızlığını ve görevleri yerine getirme yeteneğini etkileyebilir.15,18
3. İş ve sosyal yaşam etkilenebilir.18

 1. Quant L. Anatomy of the eye and the healthy fundus. In: Diabetic retinopathy (Oxford Diabetes Library): Screening to Treatment. Eds Paul Dodson. Oxford: Oxford University Press. 2011.
 2. Petrella RJ, et al. J Ophthalmol. 2012;2012:159–167.
 3. Holekamp NM. Am J Manag Care. 2016;22:S284-S291.
 4. Ding J and Wong TY. Curr Diab Rep. 2012;12(4):346-54.
 5. Urias EA, et al. Vision Research. 2017;139:221-7.
 6. Lee R, et al. Eye and Vis. 2015; 2(17) 2-25. https://doi.org/10.1186/s40662-015-00262.
 7. Bahrami B, et al. Diabetologia. 2016;59(8):1594-608.
 8. Saeedi P, et al. Diabetes Res Clin Pract. 2019;157:107843.
 9. International Diabetes Federation. Advocacy & awareness. Diabetic Macular Edema (DME). Available from: https://www.idf.org/our-activities/advocacy- awareness/campaigns/54-our-activities/562-diabetic-macular-edema-dme.html. [Last accessed August 2022].
 10. National Eye Institute. Macular Edema. Available from: https://www.nei.nih.gov/ learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/macular-edema.
  [Last accessed August 2022].
 11. Ranchod TM. Clin Interv Aging. 2009;4:101–107.
 12. Schmidt-Erfurth U, et al. Ophthalmologica 2017;237(4):185–222.
 13. Reichenbach A et al.Müller cells as players in retinal degeneration and edema Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol 2007;245: 627-636.
 14. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Diabetic Eye Disease. Available from: https://www.niddk.nih.gov/health-information/%20diabetes/overview/preventing-problems/diabetic-eye-disease#:~:text=1%20blurry%20or%20wavy%20vision%202%20frequently%20changing,strings%20%20%28also%20called%20floaters%29%206%20flashes%20of%20light .Last accessed August 2022].
 15. Sivaprasad S, Oyetunde S. Clin Ophthalmol. 2016;10:939–946.
 16. Hariprasad SM, et al. Br J Ophthalmol. 2008;92(1):89-92.
 17. Khoo K, et al. Qual Life Res. 2019;28(8):2017–2039.
 18. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Board on Population Health and Public Health Practice; Committee on Public Health Approaches to Reduce Vision Impairment and Promote Eye Health; Welp A, Woodbury RB, McCoy MA, et al., editors. The Impact of Vision Loss. In: Making Eye Health a Population Health Imperative: Vision for Tomorrow. Washington (DC): National Academies Press (US). 2016. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK402367/ . [Last accessed August 2022].